Forskrifter, regelverk og bestemmelser

 

MINICROSS/MOTOCROSS, ENDURO, ATV
Reglement, lover, skjema, dokumenter og skjema
Enebakk Motorsportklubb – Motocross – Bane og treningsreglement Gå til
Barneidrettsbestemmelser Last ned
Barneidrettsbestemmelser – Brosjyre Last ned
Idrettens barnerettigheter – Brosjyre Last ned
NMF Forskrifter Barneidrett (Ny i 2015) Last ned
NLR Nasjonalt Løpsreglement Last ned
NMF TRENINGSreglement Last ned
NMR Nasjonalt Medisinsk reglement Last ned
NMF LOV – Lov for Norges Motorsportforbund Last ned
NMF Spesialreglement MX-SPEEDX Last ned
NMF Generelle aldersgrenser Last ned
NIF LOV – Lov for Norges Idrettsforbund Gå til
NMF DOKUMENT- OG SKJEMASIDE på Motorsportforbundet Gå til
Politiattest – Veiledning – Brosjyre Last ned
Politiattest – Søknadsskjema (fylles i, leveres klubben) Last ned
(Søknadsskjema fylles inn og leveres klubben som sender til godkjenning)
Individuelt skaderapport og skadeskjema Last ned
Legerapport med skadeskjema som leveres legen Last ned
Skaderapport og skadeskjema for treningsskade Last ned
Forsikringsbrosjyre NMF & IF Last ned
Informasjon og vilkår NIFs Barneidrettsforsikring Last ned
NMF DOKUMENT- OG SKJEMASIDE Gå til