Lisenstyper og lisenspriser

Nytt forsikringssystem
Les nøye om nytt forsikringssystem før du velger ditt lisensalternativ. For å kjøre på NMFs sine baner under motorsportforskriftene kreves det lisens. Alle lisenser til MX inneholder en personforsikring. Les mer om forsikring

 

Gyldig lisens
Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben (samme klubb som står oppført på lisenskortet) og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.

 

Lisenskurs
For å få lisens må et lisenskurs for den aktuelle
gren (fra 9 år) gjennomføres og det må sendes inn
lisenssøknadsskjema.

Lisensmatrise – Avgifter 2016

Lisenser2016


Engangslisenser (for nye utøvere)

Manuelle lisenser
Introduksjons- mikro- og rekrutteringslisenser er manuelle lisenstyper som selges ut av klubben direkte på banen. Disse lisensene består av tre deler, en hvit del som utøver/foresatte skal beholde, en rød del som klubben beholder/arkiverer og en gul del som sendes forbundskontoret. Disse sendes inn for registrering/arkivering. Les også veiledningen under for disse lisenstypene.

Introduksjonslisens 5 år +
Kan benyttes på lisenskurs kjøredelen dersom denne gjennomføres samme dag/helg. Videre kjøring må da skje med ordinær lisens (se under). Lisensen er gyldig en dag/helg.

Introduksjonslisens kan også benyttes dersom en person kommer for å prøve grenen en gang. Denne kan kun løses en gang i samme gren for en person.

Rekrutteringslisens – fra 8 år og oppover
På samme måte som introduksjonslisens så kan man løse rekrutteringslisens for å gjennomføre et lisenskurs, ellers skal man gjennomføre lisenskurs i samme år som man løser denne. Lisensen gjelder ut kalenderåret og kan kun løses en gang per gren.

Microlisenser 5-8 år
Mikrolisensen gjelder for barn mellom 5 og 8 år. Barnet må være fylt 5 år for å løse denne lisensen. Lisensen løses på samme måte som rekrutteringslisensen og varer ut kalenderåret. Året etter en microlisens er løst hos klubb vil lisenstakeren få tilsendt lisens fra Norges Motorsportforbund. Unntak er de som fyller 9 år, de vil måtte sende inn lisenssøknad i henhold til regelverk før de får tilsendt lisens.

Mikrolisensen kan benyttes i både trening og konkurranse, i henhold til treningsreglementet og NMF forskrifter for barneidrett. Lisensen er gyldig som treningslisens i Norden.

Ordinære lisenser
Lisenssøknadsskjemaet skal være signert av kurslærer, klubb, søker og foresatt (for de under 18 år). Søker skal også være registrert som medlem i den aktuelle klubben i NMF sitt datasystem (RMS). I tillegg skal egenerklæring på helse sendes ved for de mellom 5 og 12 år, og signatur fra lege på lisenssøknadsskjema eller på skjema for legeattest for de som skal ha andre lisenser, vanligvis fra det år de fyller 13 år.

Forbundskontoret utsteder disse lisensene når alle signaturer og andre opplysninger er korrekt utfylt, samt at vedkommende er registrert i klubbens medlemsregister. Det må påregnes en behandlingstid på to uker fra søknaden er ankommet forbundskontoret i korrekt utfylt stand.

Lisensen sendes ut per e-post. E-posten inneholder både faktura og lisens. Det betyr at lisensinnehaveren må skrive ut lisensen sin selv. Lisensen skal betales med fakturaen som følger med.
NB. Lisens og forsikring er gyldig først når lisens er betalt.

Barnelisens 5–12 år
Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, og til og med det året utøveren fyller 12 år. De som er unge nok til å løse en mikrolisens (se over) løser denne første året og vil året etter få tilsendt Barnelisens 5-12 år fra Norges Motorsportforbund. Utøvere som fyller 9 år eller er eldre må sende inn lisenssøknadsskjema og egenattest før de får tilsendt lisens. Det gjelder også de som har hatt lisens tidligere.
– I noen grener kan de som fyller 12 år klasses opp til ungdomslisens.
(Se: “Skjema for oppklassing” nedenfor)
Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden.
For konkurranser, se NMF forskrifter for barneidrett

Ungdomslisens 13 til 19 år
Løses for utøvere mellom 13 og 19 år. For de som har barnelisens fra før av trenger disse kun å sende skjema med signatur fra lege på lisenssøknadsskjema og/eller legeattest. For nye søkere må lisenssøknadsskjema inneholde alle signaturer og andre opplysninger som beskrevet i innledningen. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden.

Nasjonal lisens
Gjelder fra det året man fyller 20 år. Tilsvarende regler for å utstede lisensen som for ungdomslisens. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden.

Treningslisens
Gjelder fra det år man fyller 20 år. Tilsvarende regler for å utstede lisensen som for ungdomslisens. Kan kun benyttes i trening i Norden. Kan, i Norge, benyttes i noen klasser i begrensende klubbløp eller regionsløp.

Internasjonal lisens
Denne lisensen er tenkt for utøvere som skal trene eller konkurrere både i og utenfor Norden. I utgangspunktet skal man ha hatt lisens i grenen tidligere for å kunne løse en slik lisens, men det er ikke et krav. Inneholder en bedre forsikringsdekning enn de andre lisensene.

Dersom du sender inn passfoto i JPG-format på e-post til forbundskontoret vil du få tilsendt den internasjonale lisensen på plastkort med bilde, når lisensen er registrert betalt.

Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i hele verden, som er organisert av en klubb tilsluttet det internasjonale Motorsykkelforbundet (FIM).

Gjenopptakelse av kjørelisens
Hvis en kjørelisens ikke er betalt i løpet av 3 sesonger (3 år), påkreves det at skjema for gjenopptakelse av kjørelisens fylles ut og sendes inn til NMF. Det er viktig at skjema er korrekt utfylt med underskrift av lisenssøker (evt. foresatt/under 18 år), klubb og godkjent kurslærer.

Det er opp til godkjent kurslærer og vurdere om lisenssøker må gjennomføre lisenskurset på nytt. Ved tidligere innsendt  legeattest  trenger ikke søker å sende inn dette skjema på nytt, dersom det ikke har vært alvorlige endringer i helsetilstanden (skade/sykdom).